اصفهان، بلوار دانشگاه

مــرکز ایران

031-4636

شنبه تا پنج شنبه

نوبت دهی اینترنتی

لیست پزشکان و جراحان

یکی از مهمترین دلایل موفقیت کلینیک صدرا بهره مندی از حضور بهترین پزشکان و جراحان چشم بوده است. در ادامه لیستی از جراحان فعال در کلینیک صدرا به ترتیب حروف الفبا ارائه می گردد.

دکتر حسین ابراهیمی
اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه 37
تلفن:36612844
دکتر هوشنگ احمدیان
اصفهان، آمادگاه، روبروی داروخانه سپاهان
تلفن:
دکتر محمدرضا اخلاقی
اصفهان، خ محتشم کاشانی، مرکز دیدآوران
تلفن:09162006255 روزهای زوج
دکتر زهرا احمدی
اصفهان، آمادگاه، ساختمان آژند
تلفن:32240834
دکتر اکبر اعتصامپور
اصفهان روبروی بیمارستان شریعتی
تلفن:36266275
دکتر حسن اکبری
اصفهان
تلفن:
دکتر سیروس بخت آور
اصفهان، آمادگاه، ساختمان آژند
تلفن:32240818
دکتر مهدی بقایی
اصفهان، شمس آبادی، ساختمان رازی
تلفن:32364961
دکتر علیرضا پیمان
اصفهان، روبروی بیمارستان شریعتی
تلفن:36265700 روزهای زوج
دکتر علیرضا پیمان
اصفهان، روبروی بیمارستان شریعتی
تلفن:36265700 روزهای زوج
دکتر محمدرضا پیمان
اصفهان، محتشم کاشانی، مرکز دیدآوران
تلفن:
دکتر سیروس جلوانی
اصفهان، میدان آزادی، ساختمان آزادی
تلفن:36623450
دکتر کیوان جناب
اصفهان، خ فردوسی، ساختمان حکیم
تلفن:32237359
دکتر بهنام خلیفه سلطانی
اصفهان، چهارراه فلسطین، جنب اوقاف
تلفن:32227858
دکتر احمدرضا خلیلیان
اصفهان، توحید میانی، ساختمان یاس
تلفن:36274240
دکتر امیرحسین رهگذر
اصفهان، آمادگاه، ساختمان آژند
تلفن:32240811 روزهای زوج
دکتر حسن رزمجو
اصفهان، بلوار دانشگاه، ساختمان فجر
تلفن:09139164277

جهت انجام عمل لیزیک با شماره 09134046905 تماس گرفته شود

دکتر بهمن رِئیسی
اصفهان، آمادگاه، ساختمان آژند
تلفن:32240901
دکتر عبدالرضا رضائیان
اصفهان، محتشم کاشانی، مرکز دیدآوران
تلفن:09374651333
دکتر احمدرضا ساوج
اصفهان، خ آمادگاه، مجتمع سپاهان
تلفن:32228126
دکتر سیدعلی سنبلستان
اصفهان، آمادگاه، ساختمان آژند
تلفن:32240834
دکتر مرجان سجادی
اصفهان، چهاراره فلسطین، جنب اوقافد
تلفن:32337858 روزهای فرد
دکتر ایمان سیدزاده
اصفهان، خانه اصفهان
تلفن:34430882
دکتر الهه شریفیان
اصفهان، بلوار دانشگاه، ساختمان پردیس 2
تلفن:09907851433
دکتر مهدی شفیعی
اصفهان، خیابان آمادگاه، مجتمع سپاهان
تلفن: 32311908
دکتر حسین صادقیان
اصفهان، چهارباغ بالا، مجتمع پارک
تلفن: 36662588
دکتر امیر صادقی
اصفهان، آمادگاه، مجتمع سینا
تلفن: 32231814
دکتر بهنام صادقی
اصفهان، خ محتشم کاشانی، جنب MRI سپاهان
تلفن: 09131292216
دکتر پوریا صمدی
اصفهان،
تلفن: 09011960066
دکتر ثریا صدری
اصفهان، خمینی شهر، خ بوعلی
تلفن: 33585517
دکتر علی علینقیان
اصفهان، شمس آبادی، چهارراه قصر
تلفن: 32334460
دکتر رضا عارف پور
اصفهان، نجف آباد، خ امام، چهارراه شهرداری
تلفن: 32334460
دکتر هومن قطره سامانی
اصفهان، خیابان فصیحی
تلفن: 32364534
دکتر فرناز فشارکی
اصفهان، خیابان آمادگاه، روبروی داروخانه سپاهان
تلفن: 33315444
دکتر سید ابوالفضل کشفی
اصفهان، خ محتشم کاشانی، مرکز دید آوران
تلفن: 09356795597
دکتر علیرضا مزروعی
اصفهان، خ شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید
تلفن: 32302785
دکتر زهرا محمدی
اصفهان، زرین شهر، روبروی بیمارستان شهدای لنجان
تلفن: 09391345400
دکتر امیرحسین ملازاده
اصفهان، محتشم کاشانی، مرکز دیدآوران
تلفن: 09135065463
دکتر عزت الله معمارزاده
اصفهان،
تلفن: 32223030
دکتر امیررضا شعبانی
اصفهان، بهارستان، خ ولیعصر، مجتمع سپید
تلفن: 36819577
دکتر محمد نامگر
اصفهان، محتشم کاشانی، مرکز دیدآوران
تلفن: 09034091879
دکتر حسین نصر اصفهانی
اصفهان، شمس آبادی، ساختمان رودکی
تلفن: 32366109
دکتر سید احمد نوربخش
اصفهان، شمس آبادی، ساختمان قمرالدوله
تلفن: 32205206
دکتر علیرضا نوریان
اصفهان، سه راه حکیم نظامی، کلینیک فجر
تلفن: 36202018
دکتر مریم نوری الفشارکی
اصفهان، روبروی بیمارستان شریعتی
تلفن: 36266275
دکتر مهران وثوقی
اصفهان، شمس آبادی، روبروی بیمارستان
تلفن: 32203920
دکتر محمدهادی واعظی
اصفهان، محتشم کاشانی، مرکز دیدآوران
تلفن: 09135766046
دکتر علی اکبر یزدان پناه
اصفهان، مبارکه
تلفن: 36700227
به بالای صفحه بردن