اصفهان، بلوار دانشگاه

مــرکز ایران

031-4636

شنبه تا پنج شنبه

نوبت دهی اینترنتی

رضایت سنجی بیماران

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

شما در این مرکز خدماتی دریافت کردید. لطفا نظرات خود را طبق سوالات زیر اعلام فرمایید.
مدت زمان لازم برای ترخیص مناسب بود؟*
از مدت زمان انتظار مراحل پذیرش تا انتقال به بخش و بستری در بخش رضایت داشته است؟*
از امکانات رفاهی (وضعیت اتاق و آرامش و …) رضایت داشته است*
در مجموع از خدمات ارائه شده در مرکز رضایت داشته است؟*
آیا در صورت نیاز به بستری شدن به اقوام و دوستان خود این مرکز را پیشنهاد می کند؟*
به بالای صفحه بردن