اصفهان، بلوار دانشگاه

مــرکز ایران

031-4636

شنبه تا پنج شنبه

نوبت دهی اینترنتی
خدمتی از دسته
خدمات درمانی
در کلینیک صدرا اصفهان

فوتوريفرکتيو کراتکتومی (PRK)

آنچه خواهید خواند...

فوتوريفرکتيو کراتکتومی (PRK) چيست؟

فوتوريفرکتيو کراتکتومي يا PRK نوعي جراحي ليزری است که براي اصلاح عيوب انکساري در افراد نزديک بين، دوربين و آستيگمات استفاده مي شود. در اين عمل براي شکل دهي قرنيه و اصلاح عيب انکساري، مشابه ليزيک از ليزر اگزايمر استفاده مي شود؛ اما بر خلاف ليزيک نياري به استفاده از  دستگاه ميکروکراتوم و برداشتن لايه اي از قزنيه نيست؛ بلکه براي اصلاح بينايي سطح قرنيه (پس از تراشدن سلولهاي سطحي يا اپيتليوم) مستقيما ليزر مي شود. PRK  در افرادي که قرنيه نازک و يا اختلالات قرنيه اي خاص ديگري دارند، مناسب تر است.
 همچنين PRK از آنجاييکه در اين عمل فلپ (لايه) برداشته نمی شود، عوارض در مربوط به فلپ وجود ندارد. در PRK با برداشتن بافت از مرکز قرنيه،  شيب انحناي آن کمتر شده و نزديک بيني اصلاح مي شود. براي اصلاح دوربيني، با برداشت بافت از قسمت هاي محيطي قرنيه، شيب انحناي مرکزي آن بيشتر شده و دور بيني اصلاح مي شود. براي اصلاح آستيگماتيسم، قرنيه طوري تراش داده مي شود که به شکل کروي درآيد

تکنيک عمل ليزر PRK

 قسمت اعظم مراحل عمل ليزر PRK شبيه عمل LASIK است؛ اما تفاوت عمده در اين است که در ليزيک پس از برداشتن لايه اي از قرنيه (فلپ)، با ليزر مقداري بافت از قسمت مياني ضخامت قرنيه تراشيده مي شود ولي در ليزر PRK ، انرژي ليزر بر سطح قرنيه اعمال مي شود.

قبل از عمل، معاينه کامل پزشکي و چشمي انجام مي شود. انکسار سنجي دقيقي براي تعيين نمره چشم انجام مي شود. براي اندازه گيري دقيقتر از قطره هاي چشمي نيز استفاده مي شود.  نقشه اپتيکي خاصي بنام “توپوگرافي” يا “ارب اسکن” نيز جهت ارزيابي وضعيت اپتيکي قرنيه بايد تهيه شود. ضخامت قرنيه نيز با روشي بنام “پاکي متري” اندازه گيري مي شود.

در هنگام عمل جراحي، با ماده ضد عفوني کننده (بتادين)  پلکها و دور چشم ها ضد عفوني مي شوند. تکنسين اتاق عمل چند بار در چشمتان قطره هاي بي حسي و آنتي بيوتيک مي ريزد طوري که در حين عمل احساس درد و ناراحتي نخواهيد داشت. سپس روي تخت عمل دراز مي کشيد و ميکروسکوپ عمل روبروي صورتتان قرار مي گيرد . 

ليزيك تحت تاثير قطره بيحسي موضعي كه سطح چشم (ملتحمه و قرنيه) را بيحس مي كند انجام ميگيرد.

برای عمل فوتوریفرکتیو کراتکتومی، بيهوشی عمومی لازم است يا بی حسی موضعی؟

ليزيك تحت تاثير قطره بيحسي موضعي كه سطح چشم (ملتحمه و قرنيه) را بيحس مي كند انجام ميگيرد.

مزايای عمل فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK

توصیه ها و اقدامات قبل از عمل فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK

توصیه های حین عمل فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK

مراقبتهای بعد از عمل فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK

مدتی پس از عمل توسط پزشک معاینه خواهید شد و لنز پانسمان برداشته میشود. حتی ممکن است تا چند روز پس از عمل سوزش، اشک ریزش، درد و دید تار داشته باشید که این طبیعی است و به مرور دید شما باز خواهد گشت. استراحت بسیار خوب است. تا یک ماه از مالش چشمها خودداری کنید. مواد آرایشی چشمها را به مدت دو هفته استفاده نکنید. تا روز پس از عمل به صورت خود آب نزنید و تا 4 هفته شنا نکنید. استفاده از عینک آفتابی در روزهای پس از عمل توصیه میشود تغییرات دید پس از عمل (تار شدن و واضح شدن) طبیعی است و به تدریج از بین میرود.

به بالای صفحه بردن