اصفهان، بلوار دانشگاه

مــرکز ایران

031-4636

شنبه تا پنج شنبه

نوبت دهی اینترنتی

تماس با ما

تماس تلفنی
آدرس دفتر مرکزی

اصفهان,خیابان بلوار دانشگاه,مقابل درب شمالی دانشگاه,نبش کوی موذن صفایی

پست الکترونیک
نام بخشنام مسئولتلفن
پذیرش 1خانم استکی201
پذیرش 2خانم گیوی202
پذیرش 3خانم فاطمه شفیعی203
پذیرش 4خانم کاردان204
اتاق IT و تجهیزات پزشکیآقای مهندس گلستان نژاد228
توپوگرافیخانم عباسی-خانم ملیحه محمدی206
غرفه لنزآقای گودرزیان205
اتاق عمل لیزیکخانم ها کریم زاده، عباسی، محمدخانی، الهه شفیعی333،334،215،218
مدیریتآقای یزدانی222
اتاق OCTخانم فروغ شفیعی، خانم فهیدی217
اتاق 1 (بیومتری، بینایی سنجی)اپتومتریست-خانم تربتیان207
اطلاعاتخانم فتاحی210-212
صندوقآقای طبائی نژاد213
ترخیصخانم جدی، خانم اسحاق237-236
مسئول بیمهخانم اسدی229
امور بیمهخانم شمس238
صورتحسابخانم حاجتی227
حسابداریآقای ایهامی-خانم حشمت نژاد224
مدیر مالیآقای حشمت نژاد223
اتاق لیزر - اتاق پریمتریخانم بیدرام234
کارشناس تامین اجتماعیآقای شیخی214
پذیرش اتاق عمل الکتیوخانم فریور - آقای سرلکی225 - 220
مشاوره بیهوشیمتخصص بیهوشی240
اتاق عمل الکتیوخانم شاهین200
اتاق عمل الکتیوخانم ارزانی230
منشی اتاق عمل الکتیوخانم مینا محمدی258-257-256
بیهوشی و ریکاوریخانم منصوری219
CSR و پکینگآقای مولوی زاده231-232
انبارآقای ستوده226
نگهبانیآقای گل بخش - آقای رضائیان233
آبدارخانهآقای قدیری - آقای قاسمی208
به بالای صفحه بردن