وبلاگ

عکسOCT
عکسOCT

OCT چشم   Oct نوعی تصویربرداری از بخش شبکیه چشم است و برای ارزیابی ساختمان شبکیه و لایه های آن می باشد . در این تصویربرد...

بیشتر بخوانید
عکسOCT
عکسOCT

OCT چشم   Oct نوعی تصویربرداری از بخش شبکیه چشم است و برای ارزیابی ساختمان شبکیه و لایه های آن می باشد . در این تصویربرد...

بیشتر بخوانید