برچسب : صدرا

عکسOCT
عکسOCT

OCT چشم Oct نوعی تصویربرداری از بخش شبکیه چشم است و برای ارزیابی ساختمان شبکیه و لایه های آن می باشد . در این تصویربردار...

بیشتر بخوانید