مدیر عامل

درباره دکتر حسن رزمجو

 

درباره مدیریت چشم پزشکی صدرا

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن رزمجو

تاريخ تولد: 1327

محل تولد: اصفهان

تاريخ عضويت وابسته: 1389/7/6

فارغ التحصيل از: دانشكده پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی شيراز سال 1358

تخصص: چشم پزشکی و فلوشيپ سگمان قدامی و خلفی

سوابق علمی و اجرایی: عضو بسيج جامعه پزشکی استان اصفهان از بدو انقلاب تاكنون، مدير گروه چشم پزشکی سال (1393 -1358)، عضو هيات ممتحنه بورد چشم‌ پزشکی سال (1397 -1358)، عضو شاخه گروه پزشكي ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگي سال (1360 -1359)، رئيس دانشكده پزشکی اصفهان سال (1364 -1359) و (1392 -1387)، معاون پزشکی دانشگاه اصفهان سال (1364 -1360)، رئيس دانشگاه اصفهان سال (1376 -1364)، عضو هيات امنای دانشگاه شهركرد سال (1376 -1368) و عضو هيات امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1387 تاکنون، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1392 تاکنون، دبير هيات ممتحنه چشم پزشکی سال (1370 -1367)، عضو شورای عالی نظام پزشکی سال (1382 -1376)، رئيس انجمن چشم‌ پزشکی استان اصفهان سال (1392 -1384) و عضو هیئت مدیره انجمن چشم‌ پزشکی استان اصفهان از سال 1392 تاکنون، رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال (1397 -1385)، عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده پزشکی اصفهان (IJMS) سال (1397 -1379) و Advanced Biomedical Research (ABR) سال (1397 -1390)، چهره‌ ماندگار استان اصفهان سال 1386، دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهوری اسلامی به پاس 30 تلاش در سلامت كشور سال 1387، پزشك نمونه دانشگاه سال 1389، عضو هيئت علمی برتر مركز تحقيقات چشم سال 1392، دريافت لوح تقدير خدمات حرفه ای و تخصصی و مسوولیت پذیری در نهمین کنگره شمس سال 1395، دریافت لوح تقدیر بعنوان استاد نمونه در کشور توسط انجمن چشم پزشکی ایران سال 1396، پژوهشگر برتر با بیشترین برونداد مقالات پژوهشیISI/Pub med در مرکز آموزشی درمانی چشم فیض سال 1396، بیش از 80 مقاله علمی و 40 مورد سخنرانی و ارائه پوستر در كنگره‌های بين المللی چشم‌ پزشکی..